Tag Archives: sức khỏe thể chất

Sức khỏe tâm thần trẻ em và người cao tuổi trong đại dịch COVID-19 – Những điều cần lưu ý!

Sức khỏe tâm thần trẻ em và người cao tuổi trong đại dịch COVID-19 – Những điều cần lưu ý! Trẻ em và người cao tuổi rất dễ bị tổn thương hơn trong đại dịch COVID-19, nhưng các đối tượng này không dễ dàng tiếp cận các nguồn hỗ trợ cần thiết. Vì vậy, khi […]