Tag Archives: sức khỏe thể chất

Sức khỏe tâm thần trẻ em và người cao tuổi trong đại dịch COVID-19 – Những điều cần lưu ý!

1 1637551680667701755953

Trẻ em và người cao tuổi rất dễ bị tổn thương hơn trong đại dịch COVID-19, nhưng các đối tượng này không dễ dàng tiếp cận các nguồn hỗ trợ cần thiết. Vì vậy, khi trẻ hoặc người cao tuổi có các biểu hiện về sức khỏe tâm thần kéo dài, cần theo dõi và […]