Thắc mắc về điều kiện, thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương

Hỏi: Căn nhà của tôi ở phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An, Bình Dương) có tổng diện tích 256m2. Hiện tại, tôi muốn bán phần diện tích 156m2. Xin luật sư cho biết, tôi được phép tách sổ để bán hay không?

Chân thành cảm ơn!

(nguyendinhbao6868@…)

tach thua dat a61e
Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

1. Điều kiện tách thửa:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 144, Luật Đất đai 2013: “UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.”

Để được tách thửa cần đáp ứng các điều kiện như tuân thủ quy hoạch, có đơn đề nghị tách thửa và đáp ứng diện tích tối thiểu tách thửa. Do đó, bạn cần đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương. Cụ thể, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 27/9/2017 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định, diện tích tách thửa tối thiểu tại các phường là 60m2. Như vậy, mảnh đất của bạn có thể xem xét điều kiện để tiến hành tách thửa.

2. Thủ tục tách thửa

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 75, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Mặt khác, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) quy định hồ sơ tách thửa bao gồm các giấy tờ sau:

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu số 11/ĐK).

Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ xin tách thửa tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng TN&MT hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Sau đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho bạn.

Bạn cũng có thể tới UBND cấp xã để nộp hồ sơ. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong vòng 3 ngày làm việc, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, tiến hành đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

Thứ hai, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mới tách;

Thứ ba, thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn. Đơn vị này cũng có thể gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho người sử dụng đất nếu bạn nộp hồ sơ tại xã.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *