Được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Hỏi: Tôi vẫn chưa nắm rõ các trường hợp người sử dụng đất được miễn, giảm tiền thuê đất và tiền sử dụng đất. Rất mong được luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc này.

Trả lời:

Các trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 110, Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

“a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng Nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.”

mien giam tien su dung dat ac5a
Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp cụ thể được giảm, miễn tiền sử dụng đất.
(Ảnh minh họa)

Các trường hợp cụ thể được giảm, miễn tiền sử dụng đất được quy định rõ tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

1. Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

Thứ nhất, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách đất ở, nhà ở với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Thứ hai, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc.

Thứ ba, miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài sống trên đầm phá, sông nước di chuyển đến định cư tại các điểm, khu tái định cư theo kế hoạch, quy hoạch, dự án được duyệt.

Thứ tư, miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư, hoặc giao cho các cá nhân, hộ gia đình trong tuyến, cụm dân cư vùng ngập lũ theo dự án được duyệt.

2. Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) với người có công với cách mạng thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất.

Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn không phải xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và đồng bào dân tộc được Nhà nước giao đất và công nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng, hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *