Tag Archives: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Xu hướng mới trong chẩn đoán các bệnh di truyền, sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Xu hướng mới trong chẩn đoán các bệnh di truyền, sàng lọc trước sinh và sơ sinh GĐXH- Nhiều thông tin mới về kiến thức chẩn đoán các bệnh di truyền, sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã được đề cập trong Hội nghị Khoa học toàn quốc của Hội Di truyền y học […]