Mang hai quốc tịch, tôi có được sở hữu nhà đất tại Việt Nam?

Hỏi: Tôi có 2 quốc tịch là Mỹ và Việt Nam. Hiện tôi đang định cư ở nước ngoài. Xin luật sư cho biết, liệu tôi có thể sở hữu nhà đất tại Việt Nam hay không?

Nếu được thì thủ tục, hồ sơ cụ thể ra sao? Tôi không có hộ khẩu, chỉ có hộ chiếu.

Chân thành cảm ơn!

(minhnguyentpkd@…)

nguoi viet dinh cu nuoc ngoai so huu nha dat 4729
Khoản 1, Điều 8, Luật Nhà ở năm 2014 quy định điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật Quốc tịch năm 2008 (bổ sung, sửa đổi năm 2014): 

  • “Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Trong khi đó, quy định về người nhận quyền sử dụng đất được nêu rõ tại điểm đ, Khoản 1, Điều 169, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.”

Mặt khác, điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Khoản 1, Điều 8, Luật Nhà ở năm 2014 như sau:

“Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam, người nước ngoài phải thông qua hình thức thuê mua, mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc nhận quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở. Tuy nhiên, điều kiện là, bạn phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam cũng như đáp ứng các quy định tại Luật Nhà ở năm 2014.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Hà Nội)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *