Author Archives: quangcaoviet.edu.vn

Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực dược chất lượng cao cho xã hội

phenikaa 264 17088215378911990758690 46 0 559 820 crop 1708821809739155395360

GĐXH – Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 sẽ mang tính đột phá để phát triển ngành Dược. Trong đó, từ “cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc…” thành “cung ứng chủ động, kịp thời thuốc…” và “bảo đảm người dân được […]